فلنچ استیل چیست؟

فلنچ استیل یکی از مهم ترین اتصالات در صنعت میباشد.فلنچ ها اتصال شیرآلات،لوله ها و پمپ ها بایکدیگر هستند.فلنچ ها ... ادامه مطلب